Акредитація преси

Акредитація преси

Всеукраїнський рейтинговий проект «Гордість та Краса України» ( ___травня 2020), запрошує до співпраці журналістів, фотографів та представників ЗМІ.
УМОВИ АКРЕДИТАЦІЇ
Акредитація ПРЕСА надається тільки співробітникам офіційних ЗМІ (зареєстровані друковані видання, радіо і телебачення, інформаційні та інформаційно-освітні Інтернет-портали, сайти) з метою висвітлення подій проекту.
Кожній категорії ЗМІ відповідає максимальна акредитаційна квота, яка становить:
• для телеканалів – 3 особи
• для друкованих та онлайн ЗМІ – 2 особи
• для радіостанцій – 1 особа
Для подачі заявки на акредитацію необхідно залишити заявку на сайті проекту «Гордість та Краса України», написати у соцмережі або подзвонити керівнику проекту (контакти вказані нижче).
Акредитація ПРЕСА надає право на:
• Перебування акредитованих осіб у прес-зоні та біля Червоної доріжки під час церемонії відкриття;
• Можливість брати інтерв’ю у зіркових учасників і гостей проекту біля брендволу та у приміщеннях Одеського оперного театру;
• Фото-, відеозйомку гала-концерту, церемонії нагородження фіналістів проекту;
• Розміщення імені та контактів фотографа на відповідних фото на сайті і у соціальних мережах проекту і його інформаційних партнер

Контакти:
Керівник проекту Тетяна Дробот: (067) 654 06 18
Сайт: https://top100-ratings.com/
Facebook: Гордість та Краса України
Instagram: @pride_and_beauty

З нетерпінням чекаємо вас на урочистій церемонії нагородження фіналістів проекту «Гордість та Краса України», і впевнені, що саме завдяки вам ця подія стане однією з головних масштабних культурних івентів весни 2020!

Press accreditation

«Pride and Beauty of Ukraine» all-Ukrainian rating project (___ May 2020), invites journalists, photographers and media representatives to cooperation.
CONDITIONS OF ACCREDITATION
PRESS accreditation is provided only to official media (registered printed publication, radio and television, information and information-educational Internet portals, websites) in order to highlight the events of the project.
Each category of media corresponds to the maximum accreditation quota, which is:
• for TV channels — 3 people
• For printed and online media — 2 people
• for radio stations — 1 person
In order to submit an application for accreditation, you have leave an application on the website of «Pride and Beauty of Ukraine» project, write in social network or call the project manager (contacts are listed below).
PRESS accreditation gives the right to:
• The presence of accredited people in the press zone and near the Red carpet during the opening ceremony;
• Conducting interviews with star participants and guests of the project at the brand wall and in the premises of the Odessa Opera House;
• Photo and video shooting during the gala concert, awarding ceremony of the project;
• Placing the photographer’s name and contacts on relevant photos on the website and in the social networks of the project and its information partners.

Contacts:
Project Manager Tatyana Drobot: (067) 654 06 18
Website: https://top100-ratings.com/
Facebook: Pride and Beauty of Ukraine
Instagram: @pride_and_beauty

We look forward to welcoming you at the awarding ceremony of «Pride and Beauty of Ukraine» project, and we are sure that thanks to you, this event will become one of the major large-scale cultural events of spring 2020!